Nuorten keskus
Järjestö
Oikopolkuja nuorten keskuksen toimintoihin


Järjestö    På svenska

Lutherska ungdomscentret i Finland

Lutherska ungdomscentret i Finland, Nuorten Keskus, är en riksomfattande central- och serviceorganisation för ungdomsarbete. Verksamheten grundar sig i evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse. Organisationen är grundad 1905.

Målet med organisationens verksamhet är att

  • förstärka den unga människan i tron till den treenige Gud
  •  stödja henne att växa till en fysiskt och psykiskt balanserad människa samt att
  •  uppmuntra henne att delta i verksamheten i kyrkan och samhället.

Organisationens medlemsföreningar är lutherska lokalförsamlingar och kristliga föreningar för unga. Lutherska ungdomscentrets målgrupp är 15-29 -åriga ungdomar som tillhör församlingar och föreningar. En del av organisationens verksamhet riktas indirekt till ungdomar genom verksamheten som tjänar församlingars ungdormsarbete.

Ungdomarna själva deltar I organisationens ungdomsverksamhet; läger och ungdomsdagar. Lägercenter Partaharju i Pieksämäki erbjuder fina ramar för lägerverksamheten.

Organisationen erbjuder ungdomar, deras föräldrar och experter som arbetar med ungdomar utbildning i kunskaper om växelverkan. Organisationen deltagit i ett projekt som hjälper att förebygga ungdomars våldsamhet. I ett annat samarbetsprojekt har man tagit fram metoder som hjälper ungdomar som har upplevt familjevåld.

Under de senaste åren har organisationen satsat på främjande av diakoniuppfostran och utvecklar i samarbete med församlingar ungdomsarbete som samlar ihop ungdomarna och som sker efter skriftskolan.

Lutherska ungdomscentret ger ut material för ungdomsarbetet i samarbete med förlaget Lasten Keskus och arrangerar vartannat år Kyrkans Ungdomsdagar. Arrangemanget samlar ihop ca 2000 ungdomar och hålls nästa gång i Tammerfors i maj 2015.

Lutherska ungdomscentret samordnar påverkansarbete av unga vuxna med vilket man försöker förstärka ungdomars delaktighet i kyrkan. Under år 2010 pågår kampanjen Första gången - Nu är det vårt val, som stöder unga kandidater och väljare i församlingsvalet 2010.

Lutherska ungdomscentret är aktiv i internationelll samarbete och är medlem i European Fellowship (EF)