Nuorten keskus
 
Uutisia
kesäkuu 27, 2016
Saapas päivystää nyt myös Youtubessa
NettiSaapas-toiminta on käynnistynyt Suomi24-keskustelukanavalla, vuoden 2016 aikana on siirrytty pilotoimaan työmenetelmää myös Youtubessa. Digitaalinen nuorisotyö on oleellinen osa nykyistä työtapaa, mikä tarkoittaa esimerkiksi Saappaan kohdalla sitä, että jalkaudutaan sinne, missä nuoret liikkuvat - niin verkossa, kadulla kuin festareilla.
kesäkuu 20, 2016
Moottoripajahanke tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja luottamusta
Moottoripajatoiminta on Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ja yhteistyötahojen harjoittamaa diakonia- ja kasvatustyötä, jota tehdään erityisesti kaikkein heikoimmassa olevien lasten ja nuorten parissa. Moottoripaja-hankkeen tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa tukea kuin heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret toimivat moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat myös työkokemusta.
Tervetuloa Nuorten Keskukseen!
Nuorten Keskus on valtakunnallinen,
kristillisen nuorisotyön palvelujärjestö.

Järjestön työ vahvistaa nuorta uskossa, tukee hänen kasvuaan tasapainoiseksi ihmiseksi ja innostaa nuorta osallistumaan itsenäiseen toimintaan sekä seurakunnassa että ympäröivässä yhteiskunnassa.

Nuorten Keskuksen toiminnan visio on Nuorten kanssa - hyvän puolella.

Oikopolkuja